Install The Abberant Heavens 2

Step 1

Installing a modpack using the Technic Launcher is easy. If you don't already have the launcher downloaded, visit our download page to get the latest version.

Step 2

Type in the modpack name (The Abberant Heavens 2) or paste the following url into the search box.

Step 3

Finally, click Install at the bottom right of the launcher after you select The Abberant Heavens 2 from the list on the left. The launcher will handle everything else!

The Abberant Heavens 2 Version 1.1.0

created by Gruszkin on Minecraft 1.15.2

** Edriador przed czasami Alukarda I Czasy wielkich bitew, czarnej plagi, Czarodziejów czarego słońca i koniukcji sfer. Czasy gdy powstawały Ogromne miasta Edriadoru jeszcze nie zjednoczone ze sobą pod jednym banerem.**

Latest Update

The Abberant Heavens 2 was updated to version 1.1.0