Install Jurský Park GEJMR

Step 1

Installing a modpack using the Technic Launcher is easy. If you don't already have the launcher downloaded, visit our download page to get the latest version.

Step 2

Type in the modpack name (Jurský Park GEJMR) or paste the following url into the search box.

Step 3

Finally, click Install at the bottom right of the launcher after you select Jurský Park GEJMR from the list on the left. The launcher will handle everything else!

Jurský Park GEJMR Version 1.2

created by PavlikAsta03 on Minecraft Version 1.12.2
Jurský Svět neboli Park je udělaný podle Modu co používá Jirka & GEJMR na jejich Epizodě :)

Latest Update

Připravujem pro vás server :) lidičky